Privacy Statement

Festival De Nieuwe Poort streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van bezoekers, vrijwilligers en andere betrokkenen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Festival De Nieuwe Poort houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zijn de Hogeschool Utrecht en MBO Amersfoort, De Nieuwe Poort 21 3812 PA Amersfoort.

Verwerking van persoonsgegevens
Festival De Nieuwe Poort legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast en deelt deze indien nodig. Dit is zo wanneer je je inschrijft als crewlid of partner van Festival De Nieuwe Poort. Deze gegevens worden gebruikt voor dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om contactgegevens en gegevens om jou beter van dienst te kunnen zijn tijdens het festival bijvoorbeeld het wel of niet zijn van vegetariër of het delen van jouw contactgegevens met het bestuur.

Inzage en correctie van uw gegevens
Festival De Nieuwe Poort biedt je de mogelijkheid om je gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen. Dit kan je per mail het bestuur verzoeken om je gegevens in te zien en indien informatie onjuist is te laten aanpassen. 

Geanonimiseerde analyse deelnemers
Geanonimiseerde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om een analyse te maken van de bezoekers en crewleden van Festival De Nieuwe Poort. Dit zal bijvoorbeeld gaan over de man/vrouw verhouding en de verhouding tussen bezoekers van HU Amersfoort en MBO Amersfoort.

Klikgedrag
Op de websites van Festival De Nieuwe Poort worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Festival De Nieuwe Poort haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

Festival De Nieuwe Poort en andere websites
Op de sites van Festival De Nieuwe Poort tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Festival De Nieuwe Poort kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. 

Wijzigingen
Festival De Nieuwe Poort behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van Festival De Nieuwe Poort.

Beeldmateriaal
Festival De Nieuwe Poort kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via fotocamera’s) te maken van het festival en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Festival De Nieuwe Poort of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden.