Huisreglement

Het festival is voor alle (aankomende) studenten en medewerkers bij een van de deelnemende onderwijsinstellingen: Hogeschool Utrecht – Amersfoort of MBO Amersfoort locatie De Nieuwe Poort of De Nieuwe Stad.

Bij binnentreden van Festival De Nieuwe Poort gaat u automatisch akkoord met onze huisregels. 

Tijdens het festival:
Het alcohol- en drugsbeleid van Festival De Nieuwe Poort bevat de volgende voorwaarden:
– Verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan;
– Nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
– Er wordt alleen normaal bier, wijn en fris geschonken;
– Eigen meegebrachte (alcoholische) dranken zijn niet toegestaan;
– Het bezit, gebruik en/of onder invloed van hard- en/of softdrugs en lachgas wordt niet getolereerd;

Het is niet toegestaan om eigen etenswaar mee te brengen.

Festival De Nieuwe Poort kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer / vrijwilliger verleent onvoorwaardelijke toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat Festival De Nieuwe Poort of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventuele naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. De bezoeker doet afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het evenement, tenzij hierover afspraken gemaakt zijn met de organisatie van Festival De Nieuwe Poort.

Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.

Het kan zijn dat je tas of jij gecontroleerd/gefouilleerd wordt, deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle ben je verplicht om mee te werken.

Het bezoeken van het festival is volledig op eigen risico.

Bij het aanbrengen van vernielen en/of schade aan materialen, personeel of eigendommen behorend bij het evenement, zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie en wordt de schade verhaald op de dader(s). 

De toegang van Festival De Nieuwe Poort kan iemand gedurende het evenement te alle tijde ontzegd worden, bijvoorbeeld als:
– De deelnemer/vrijwilliger alcoholische dranken schenkt aan personen onder de 18 jaar.
– De deelnemer/vrijwilliger de instructies van de organisatie niet opvolgt;
– De deelnemer/vrijwilliger in dusdanige toestand is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving vormt;
– De deelnemer/vrijwilliger in het bezit is van wapens en/of (hard)drugs.

Het gebruiken, in het bezit hebben of verhandelen van soft-harddrugs tijdens Festival De Nieuwe Poort is niet toegestaan. Bij constatering hiervan door het (beveiligings-) personeel dient u het evenement te verlaten. 

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts en overige clubkleding zijn niet toegestaan. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan. 

Bij het niet naleven van onze huisregels of het niet opvolgen van de instructies gegeven door het (beveiligings-) personeel, kunnen wij u de toegang tot het evenement weigeren of ontzeggen zonder restitutie van het entreebewijs. Mocht u de toegang ontzegd worden, dient u het terrein per direct te verlaten. 

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.